6. účinků masáží

1. Hlubší uvolnění
2. Lepší zdravotní stav kůže
3. Zlepšené dýchání
4. Lepší trávení
5. Lepší odvádění toxických látek
6. Lepší krevní oběh

6. účinků masáží

1. Hlubší uvolnění
2. Lepší zdravotní stav kůže
3. Zlepšené dýchání
4. Lepší trávení
5. Lepší odvádění toxických látek
6. Lepší krevní oběh

Odměňte se

Myslete na své zdraví a tělesnou pohodu. Poznejte šest účinků masáží.

1. Hlubší uvolnění
Jak se masírovaný v průběhu masáže uvolňuje, prohlubuje se činnost zpětnovazebného okruhu mezi nervovými zakončeními v kůži a mozku. V tomto okruhu probíhá výměna signálů, což dále vede k uvolnění těla a k prožívání pozitivnějších pocitů v mysli. To má zároveň nesmírně prospěšný účinek na celý nervový systém.

2. Lepší zdravotní stav kůže
Třením je zvyšováno teplo, dochází ke stimulaci jemné sítě vlásečnic v kůži a následně k intenzivnějšímu přísunu čerstvé krve do pokožky. Tím jsou kůži dodávány živné látky, odstraňovány škodliviny a je urychlena obnova buněk v jejich povrcho-vých vrstvách. Kůže se stává pružnější, poddajnější a měkčí.

3. Zlepšené dýchání
Při masáži konkrétních partií těla, jako je hrudní koš nebo záda, mohou masérovy pohyby pomoci uvolnit sevření klientova hrudního koše a klient poté často dýchá výrazně pomaleji a hlouběji.Dochází k tomu zcela spontánně a klienti bývají často překvapeni, když si uvědomí, jak povrchní a mělké bývá jejich běžné dýchání.Masáž pomáhá opětovnému obnovení optimálního způsobu dýchání a napomáhá tak odstranit či zmírnit potíže dýchacích cest, jako je astma nebo bronchitida.

4. Lepší trávení
Masáž, konkrétně partií břicha, pomáhá zlepšit průchod trávené potravy i jejích zbytků tlustým a tenkým střevem. Uklidňující aspekt masérových dotyků navíc uvolňuje emocionální napětí nebo úzkost,které často pociťujeme jako žaludeční nervozitu.Je překvapující, kolik napětí ukládáme v partiích břicha a právě z tohoto důvodu vyžaduje celá tato oblast velmi citlivou a uklidňující masáž.

5. Lepší odvádění toxických látek
Účinné odstraňování škodlivin z těla závisí na dobré činnosti lymfatického systému, jehož optimální funkčnost úzce souvisí s dobrým krevním oběhem. Pravidelné masážní procedury mají prospěšný účinek na partie těla, v nichž se toxické látky hromadí, jako jsou lýtka, stehna nebo hýždě. V těchto částech těla mají toxické látky tendenci ukládat se a hromadit jako tuky v podobě tzv. celulitidy.

6. Lepší krevní oběh
Masáž stimuluje vlákna svalové tkáně, přivádí do nich čerstvou krev a současně odvádí nahromaděné přebytečné škodliviny. Prohřátí tkáně a lepší krevní oběh současně pomáhají uvolnit bolestivé nebo zatuhlé partie a tak usnadňují a zvyšují pohyblivost těla. Masér ho pociťuje jako teplo nebo horko pod svými dlaněmi, klient pociťuje zvýšené prokrvování jako šimrání a mravenčení v kůži a ve svalech.

Kontakt

Bc. Pavel Řezábek
Bezručova 1887/7, 39003 Tábor

Boženy Němcové 585, 37001, České Budějovice
(Sportcentrum Delfín)

tel.: 777 859 319
email: rezabekp@seznam.cz